Celientje1 » Mijn kijk op……
Celientje1: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 17 in de rubriek Mijn kijk op……

Mijn kijk op…

De Algemene Bijstandswet houdt dezelfde doelstelling

De Algemene Bijstandswet houdt dezelfde doelstelling

Er liggen concept voorstellen binnen de regering om de Algemene bijstandswet drastisch te gaan veranderen. Wat zal dit voor gevolgen hebben? De algemene bijstandswet werd in het leven geroepen om te v… Financieel, 28-02-2011
De Europese Unie verzwakt door diverse oorzaken

De Europese Unie verzwakt door diverse oorzaken

Diverse landen staan in de rij als Kandidaat-lidstaat om toe te treden tot de Europese Unie en deel te nemen aan de euro. Toch zijn er landen die helemaal geen lid zijn zoals Zwitserland en Noorwegen.… Financieel, 16-12-2010
De kinderen van asielzoekers willen blijven

De kinderen van asielzoekers willen blijven

Veel kinderen van asielzoekers zijn in Nederland geboren of al tijdens hun baby- of kleuterjaren hier gekomen. Zij volgen het Nederlandse onderwijs en hebben geen banden met het land van herkomst.Het… Mens en samenleving, 15-03-2011
De rendementen van pensioenfondsen zijn niet gunstig

De rendementen van pensioenfondsen zijn niet gunstig

De pensioenfondsen hebben tijdens de financiële crisis de afgelopen jaren verliezen geleden. Maar de grote vraag is hoe zij het geld van de deelnemers in deze pensioenfondsen hebben beheerd. Op de wij… Financieel, 08-02-2011
De Tweede Kamer en de taken van de Voorzitter

De Tweede Kamer en de taken van de Voorzitter

Op 13 en 14 november 2012 werd het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 van VVD en PvdA. gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Op de televisie en op internet zijn deze debatten te volgen. Gezien het bel… Mens en samenleving, 15-11-2012
Emancipatie is belangrijk voor vrouw én man

Emancipatie is belangrijk voor vrouw én man

Minister Asscher heeft medio december 2013 bekend gemaakt dat het vaderschapsverlof in Nederland uitgebreid gaat worden. De vader mag vijf dagen verlof opnemen na de geboorte van zijn kind in plaats v… Mens en samenleving, 18-12-2013
Eurocrisis teistert Europa en in 2017 komen veranderingen

Eurocrisis teistert Europa en in 2017 komen veranderingen

Het is duidelijk dat de impasse waarin Europa verkeert steeds groter wordt. Even leek er wat rust en ruimte gekomen op het financiële vlak maar nu laait de crisis weer in alle hevigheid op. De AEX zak… Financieel, 11-09-2011
Grenscontroles binnen Europa, willen we dit wel of niet?

Grenscontroles binnen Europa, willen we dit wel of niet?

Op 14 juni 1985 trad het Verdrag van Schengen in werking met het doel om landen te bewegen hun binnengrenzen open te stellen en tot vrij verkeer van burgers te komen binnen de deelnemende landen. Met… Mens en samenleving, 30-11-2010
Handleiding is even belangrijk als het aangekochte product

Handleiding is even belangrijk als het aangekochte product

Wanneer we een nieuw toestel of apparaat aanschaffen dan is het noodzakelijk dat er een goede handleiding of gebruiksaanwijzing bij gegeven wordt. Vaak is er een beperkte handleiding bij het apparaat… Zakelijk, 04-09-2011
Is de euro een politiek of economisch probleem?

Is de euro een politiek of economisch probleem?

De invoering van de euro in 2002 heeft in veel landen grote welvaart gebracht maar is ook aan kritiek onderhevig en wankelt regelmatig. Een van de grote problemen is dat de euro werd ingevoerd terwijl… Financieel, 12-12-2010
Schrijf mee!