Celientje1 » Specials » Kredietcrisis en beleggen
Celientje1: Informatie van A tot Z

Kredietcrisis, beleggen in goud, koper of zilver

Kredietcrisis, beleggen in goud, koper of zilver Willen we de huidige kredietcrisis kunnen begrijpen dan spelen vele factoren een rol. Het is niet te verbazen dat mensen een uitweg zoeken om hun vermogen veilig te stellen. Mensen zoeken naar andere mogelijkheden om te beleggen. Hier staan verschillende mogelijkheden ter beschikking. Zo kunnen we beleggen in grondstoffen. Maar er zijn ook goede mogelijkheden om te beleggen in goud of zilver.

De jaren 1997 tot 2010

De Aziatische crisis begon in juli 1997 toen in Thailand de Baht is gevallen na het verbreken van de band met de dollar. Thailand had grote schulden aan het buitenland en sleepte de andere landen in Zuid oost Azië met zich mee. Tot 1997 hadden deze landen zeer hoge rentestanden wat aantrekkelijk was voor buitenlandse investeerders die een hoog rendement wilden halen. Er was een grote economische groei waar te nemen in Thailand, Maleisië, Indonesië, Singapore en Zuid Korea. Langzaam kwam er een eind aan deze crisis en onder invloed van de nieuwe technologische ontwikkelingen kregen we op de beurzen van Europa hele goede tijden. Beleggen in telecom-aandelen en de komst van het internet maakten grote winsten mogelijk ook voor de particuliere belegger. Wanneer we kijken naar de stand van de AEX omgerekend met de wijzigingen na de komst van de euro dan zien we het volgende verloop:

7 augustus 1997453 punten
4 sept. 2000701 punten
2 jan. 2007500 punten
21 nov. 2008220 punten
31 dec. 2010354 punten

Op 15 maart 2000 volgde de beursgang van World On line en ondanks het feit dat er meerdere oorzaken waren zijn de koersen toch daarna een in snelle neerwaartse spiraal terecht gekomen. World Online sleepte n.l. vele banken en grote bedrijven mee in de neergang. De vraag naar telecom artikelen in Zuid Oost Azië stagneerde en de Nasdaq (beurs voor technologie-aandelen)daalde. De hype was voorbij en vele mensen hadden een deel van hun vermogen verloren. Kijken we wat ver vervolgens gebeurde dan zien we dat de AEX langzaam weer herstelde. De huizenprijzen stegen en er waren veel overnames van bedrijven. Er werden weer aandelen gekocht. In 2008 begon de kredietcrisis.

We hebben nu diverse landen met grote problemen zoals Griekenland, Portugal, Ierland en mogelijk Spanje. Om de omvang te kunnen zien van de problemen in de diverse landen is het goed om eens naar het aantal inwoners te kijken. We zien dan dat het aantal inwoners in Spanje vele malen groter is dan in Griekenland of Portugal.

11.283.293Griekenland
10.632.069Portugal
4.450.446Ierland
49.957.671Spanje
82.879.976Duitsland

Gegevens zijn van de wereldbank 2009.

Hoe zijn diverse landen in de problemen gekomen

Het is duidelijk dat als de rentevoet te snel stijgt zal al eerste het vastgoed stagneren en de auto-industrie. De toeleveringsbedrijven stagneren eveneens en zo ontstaat een sneeuwbaleffect. Lagere activiteiten betekenen lagere winsten. Dit heeft tot gevolg dat de overheid minder belasting inkomsten krijgt terwijl de lasten van de overheden stijgen door hogere uitgaven.

Kijken we naar de werkloosheidscijfers van de zgn. probleemlanden dan zien we de volgende percentages:
Spanje20%
Ierland13%
Portugal10%
Griekenland12%
Duitsland7%
Nederland5%

Hoe ziet de schuldenlast eruit

De Europese landen hebben grote schulden aan elkaar. Zo heeft Griekenland bijv. 10 miljard dollar schuld aan Portugal.
De Portugezen hebben een schuld aan Spanje van 86 miljard dollar. De schuld van Ierland aan Duitse en Britse banken bedraagt 400 miljard dollar. De schuldenlast van Spanje is 100% van het nationaal inkomen en er staan veel te weinig bezittingen tegenover de schuldenlast. Het lijkt dan ook nog alleen een kwestie van tijd dat ook Spanje om steun zal moeten vragen aan de Europese Unie. Tevens moet Spanje bijv. bijdragen aan de redding van Griekenland met een bedrag van 9,8 miljard. Gezien het feit dat de schuldenlasten van de landen binnen Europa zo met elkaar verweven zijn zal het moeilijk zijn om tot een oplossing te komen. De eerste maatregelen zijn weliswaar genomen om tot herstel te komen.

Beleggen in grondstoffen

Het is niet te verbazen dat veel mensen hun vermogen veilig willen stellen in deze crisis die nog beslist niet ten einde zal zijn. Men zoekt naar veilige middelen zoals goud en zilver die waardevast zijn in een tijd waarin het vertrouwen in het monetaire stelsel aan het wankelen is.
De prijs van zilver zal stijgen in tijd van schaarste

De prijs van zilver zal stijgen in tijd van schaarste

In tijden van schaarste gaan de prijzen van producten en grondstoffen snel omhoog. Voor zilver is de verwachting dat we in de nabije toekomst te maken krijgen met een schaarste en daarmee met een prij…
Gaan we terugkeren naar de Gouden Standaard?

Gaan we terugkeren naar de Gouden Standaard?

De financiële crisis waarin zowel Ierland als de zuidelijke landen van Europa sedert 2008 mee te maken hadden, maakt het noodzakelijk dat er niet alleen binnen Europa maar ook wereldwijd gezocht gaat…
Gepubliceerd door Celientje1 op 05-01-2011, laatst gewijzigd op 19-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!